រៀបរៀងដោយ៖ អូវែន សុខស្រីឡា

តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីមនុស្សដែលជោគជ័យតែងតែមានភាពជឿជាក់ខ្លួនឯង? អ្នកប្រហែលជាគិតសួរខ្លួនឯងថាអាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយទំនុកចិត្តរបស់គេគីជាអ្វី? តើខ្ញុំអាចនិយាយបានល្អ និងមានទំនុកចិត្តដូចពួកគេដោយរបៀបណា?
តាមពិតទៅការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជាការជឿជាក់លើខ្លួនឯង។ ទំនុកចិត្តកើតចេញពីខាងក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក ហើយអ្នកអាចបង្កើតភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបានគ្រប់ពេលវេលា។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនអ្នកកាន់តែមានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនអ្នក ក៏ដូចជាលើអាជីព និងជីវិតរបស់អ្នកជាទូទៅផងដែរ។
ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯង
រឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លនឯងគឺការស្រលាញ់ខ្លួនឯង។ ទំនុកចិត្តកើតចេញពីខាងក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក។ ការអនុវត្តការស្រលាញ់ខ្លួនឯង និងការថែរក្សាខ្លួនឯង នឹងជួយអ្នកឱ្យមានការជឿជាក់លើខ្លួនអ្នក មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្នុងជីវិតនោះទេ។
ការនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯង
ប្រសិនបើអ្នកមិនមានភាពជឿជាក់ទេ ឱកាសគឺថាអ្នកកំពុងដាក់ខ្លួនឯង។ ពាក្យរបស់យើងបង្កើតអារម្មណ៍របស់យើង។ អ្វីដែលអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងនឹងមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋរបស់អ្នក។ ការនិយាយដោយខ្លួនឯងដែលអ្នកប្រើមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់លើការកសាងទំនុកចិត្តរបស់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថាត្រូវគិតវិជ្ជមានអំពីខ្លួនឯងជានិច្ច អនុវត្តការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ហើយប្រាប់ខ្លួនឯងដដែលៗថា “អ្នកអាចធ្វើបាន!”។
ភាសាកាយវិការ
ការធ្វើជាម្ចាស់លើភាសាកាយវិការរបស់មនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តនឹងជួយអ្នកឱ្យដើរលើផ្លូវទៅកាន់ភាពជោគជ័យ។ របៀបដែលអ្នកកាន់ខ្លួនឯង នឹងបង្ហាញអ្នកដ៏ទៃថាអ្នកមានភាពជឿជាក់ប៉ុណ្ណា។ ឥរិយាបថរបស់អ្នកនឹងក្លាយជាសញ្ញាដំបូងនៃទំនុកចិត្តរបស់អ្នក។ ដូច្នេះ ចូរឈរឲ្យត្រង់ និងខ្ពស់ ដោយលើកក្បាលអ្នកឲ្យខ្ពស់។ ត្រូវប្រាកដថារក្សាទំនាក់ទំនងភ្នែកនៅពេលអ្នកកំពុងនិយាយ។ នៅពេលអ្នកចាប់ដៃជាមួយនរណាម្នាក់ ត្រូវប្រាកដថាចាប់ដៃឱ្យខ្លាំង។ សូមចងចាំថា អ្នកមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍របស់អ្នក ដោយគ្រប់គ្រងចលនារាងកាយរបស់អ្នក និងបង្ហាញខ្លួនអ្នក។