អត្ថបទដោយ៖ លោក​ ​សយ​ ​វឌ្ឍនា

កត្តាសំខាន់បំផុតមួយដែលអ្នកត្រូវពិចារណាគឺសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ មនុស្សគ្រប់គ្នារៀនអំពីអាហារដែលមានសុខភាពល្អ និងការរស់នៅមានសុខភាពល្អ ឱ្យសាលារៀន។ សំណួរសួរថា ‘តើអ្នកពិតជាកំពុងធ្វើវាទេ?’ លំហាត់ប្រាណជួយសម្រកទម្ងន់ និងការពារជំងឺ។ ការធ្វើ រំហាត់ប្រាណទៀងទាត់កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការវិវត្តទៅជាជំងឺ ដូចជាជំងឺធាត់ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ និងជំងឺលើសឈាម។ លំហាត់ប្រាណក៏អាចជួយរក្សាទម្ងន់បានល្អ ផងដែល។ លំហាត់ប្រាណអាចជួយពន្យឺតដំណើរការនៃភាពចាស់។ ខាងក្រោមនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំងប្រាំពីរសម្រាប់ការហាត់ប្រាណ។
១. ហាត់ប្រាណ ជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់
២. លំហាត់ប្រាណជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាសុខភាព និងជំងឺ
៣. លំហាត់ប្រាណជួយបន្ធូអារម្មណ៍
៤. លំហាត់ប្រាណជួយបង្កើនថាមពល
៥. លំហាត់ប្រាណជួយឱ្យអ្នកគេងលក់ស្រួល
៦. លំហាត់ប្រាណជួយធ្វើឱ្យជីវិតផ្លូវភេទរបស់អ្នករស់ឡើងវិញ។
៧. លំហាត់ប្រាណអាចមានភាពសប្បាយរីករាយនិងមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុសង្គម
សូមកុំរង់ចាំរហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុខភាពល្អ ទើបចាប់ផ្តើមធ្វើលំហាត់ប្រាណ។ ការចាប់ផ្តើមធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅពេលដែលអ្នកនៅក្មេងហើយមានថាមពលនិងមានសុខភាពល្អ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍ ដល់សុខភាពរបស់អ្នក។