សាខា ម៉ៅសេទុង

សាខា ទួលគោក

សាខា ចាក់អង្រែ

សាខា ចោមចៅ

សាខា ផ្សារថ្មី

សាខា ជ្រោយចង្វារ

សាខា ទួលសង្កែ

សាខា សៀមរាប

សាខា ខេត្តាកែវ

Kampong Cham Campus

សាខា សែនសុខ

សាខា ខេត្តបាត់ដំបង

Chamkar Doung Campus