សរសេរដោយ: សាឡេះ មហាំម៉ាត់ណាសៀត

តើក្រមសីលធម៌ជាអ្វី? ក្រមសីលធម៌ត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុងគ្រប់វិស័យដូចជា សាលារៀន អាជីវកម្ម ការទំនាក់ទំនង កីឡាជាដើម។ សីលធម៌ គឺជាគំនិតអំពីអ្វីដែលត្រូវ ឬខុស។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកអាចនិយាយបានថា អត្តពលិកមិនមានក្រមសីលធម៌ទេ ប្រសិនបើគាត់ប្រើថ្នាំដើម្បីបង្កើនថាមពល មុនពេលការប្រកួត។ ឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃទង្វើ ដែលមិនមានសីលធម៌គឺក្រុមហ៊ុនដែលព្យាយាមបញ្ឆោតអតិថិជនឱ្យទិញផលិតផលរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ខណៈដែលវាពិតជាមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងពិភាក្សាតែលើបញ្ហាក្រមសីលធម៌ដែលបានរកឃើញក្នុងការអប់រំ ដូចជាការលួចចម្លង និងការជួយដល់ការលួចចម្លង ការវាយតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវ និងភាពលំអៀងរបស់គ្រូក្នុងថ្នាក់រៀន។
កំឡុងពេលប្រលងមានករណីខ្លះដែលសិស្សមានឱកាសបន្លំដោយប្រើ
អ៊ីនធឺណេតដើម្បីរកមើលចម្លើយ បើកសៀវភៅឬ លួចមើលចំលើយរបស់សិស្សនៅក្បែរពួកគេ ប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានចាប់ឬព្រមានដោយគ្រូរបស់ពួកគេខណៈពេលដែលគ្រូពិតជាបានដឹងអំពីករណីនេះ។ដូចគ្នានេះដែរ គ្រូបង្រៀនក៏ជួយសិស្សជាមួយនឹងការលួចចម្លង។ពួកគេផ្តល់តម្រុយចម្លើយខ្លះៗដល់សិស្ស មិនព្រមានពួកគេថា ការលួចចម្លងជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវ នៅសាលាឬអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សប្រើទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកចម្លើយ ដើម្បីប្រាកដថាសិស្សនឹងប្រឡងជាប់។ ទាំងនេះគឺគ្មានសីលធម៌ទាំងស្រុង។
បញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយទៀតដែលកើតឡើងនៅសាលាគឺការវាយតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវ ។ នៅពេលកែនិងពិនិត្យឯកសារប្រឡងរបស់សិស្ស គ្រូអាចផ្តល់ពិន្ទុបន្ថែមដល់បេក្ខជនប្រឡងដែលធ្លាក់ ឬទទួលបានពិន្ទុទាប ដើម្បីធ្វើឱ្យពួកគេប្រឡងជាប់ ឬពួកគេអាចដកពិន្ទុមួយចំនួនពីសិស្សដែលបានពិន្ទុខ្ពស់ ដោយអយុត្តិធម៌ ដើម្បីកែតម្រូវ និងធ្វើអោយពិន្ទុសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់ មិនមានភាពលើសខ្វះគ្នាខ្លាំងពេក។ ការធ្វើដូច្នេះ វាមិនបានជួយដល់សិស្សទាល់តែសោះ ដោយសារការវាយតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវបបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសាកល្បងសមត្ថភាព និងការយល់ដឹងពិតប្រាកដរបស់សិស្សអំពីមេរៀនដែលពួកគេបានសិក្សាក្នុងថ្នាក់។ លើសពីនេះ គ្រូមិនដឹងថាសិស្សណាដែលត្រូវការជំនួយ ឬកម្មវិធីឧបត្ថម្ភពីពួកគេទេ ប្រសិនបើការចាត់ថ្នាក់មិនពិតនេះកើតឡើង។
ការព្យាបាលមិនយុត្តិធម៌ក៏ជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលគួរត្រូវយកមកពិចារណាផងដែរ។ គ្រូត្រូវបានគេមើលឃើញថាបង្ហាញភាពលំអៀង និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សមួយក្រុម ប៉ុន្តែមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមផ្សេងទៀតនៅក្នុងថ្នាក់។ គ្រូខ្លះអាចយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះសិស្សដែលឪពុកម្តាយបានផ្តល់ជាប្រាក់ ឬអំណោយដល់ពួកគេ ហើយផ្តល់ឱ្យសិស្សទាំងនោះនូវថ្នាក់ខ្ពស់ ដើម្បីរក្សាឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេឱ្យពេញចិត្ត។ ក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំ យើងគួរតែកុំអនុញ្ញាតឱ្យទង្វើនេះកើតឡើងតាមន័យត្រង់ ព្រោះវាបង្ហាញសិស្សថា ពួកគេមិនចាំបាច់ធ្វើការធ្ងន់ក្នុងជីវិតដរាបណាពួកគេមានលុយ។ ពួកគេមិនឲ្យតម្លៃលើការប្រឹងប្រែងរួមគ្នានិងការតស៊ូ។
គេអាចសន្និដ្ឋានបានថា ភាពមិនស្មោះត្រង់របស់សិស្សក្នុងពេលប្រឡង ការវិនិច្ឆ័យខុសដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូនៅលើក្រដាសប្រឡងរបស់សិស្ស និងប្រព្រឹត្តចំពោះសិស្សខុសពីក្នុងថ្នាក់នៅតែជាបញ្ហាទូទៅដែលកើតឡើងនៅសាលាសព្វថ្ងៃនេះ។ ប្រសិនបើរឿងនេះនៅតែបន្តកើតមាន ហើយយើងមិនចាត់វិធានការណាមួយអំពីវាទេ វាប្រាកដជាធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងចុះខ្សោយ បំផ្លាញធនធានមនុស្សបន្ទាប់របស់យើង និងប៉ះពាល់ដល់សង្គមរបស់យើងទាំងមូល។