ទួង ងួត

ក្រៅពីកំណើតកូនប្រុសខ្ញុំពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺកំណើតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំចង់ឲ្យ នាងមានតំលៃបែបប្រពៃណីខ្មែរនិងអាមេរិក។
វប្បធម៌ខ្មែរមានលក្ខណៈគ្រួសារ។ គ្រួសារកម្ពុជាជាមធ្យមមានក្រុមគ្រួសារបន្ទាន់និងគ្រួសារដែលនៅឆ្ងាយ។ ផ្ទុយទៅវិញវប្បធម៌អាមេរិកាំងគឺនិយាយអំពីឯករាជ្យភាព។ រៀនធ្វើដោយខ្លួនឯង។ ខ្ញុំចង់អោយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំធ្វើដោយឯករាជ្យតែរក្សាបាននូវកាតព្វកិច្ចគ្រួសារ។
វប្បធម៌ទាំងពីរមានឧត្តមគតិផ្ទាល់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ភាពស្ងប់ស្ងាត់និងការឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងពេលប្រជុំអាចបង្ហាញពីការគោរពនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរ។ ទោះយ៉ាងណាជនជាតិអាមេរិកអាចសន្មតថាវាជាសញ្ញានៃការមិនចង់ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាជាក្រុម។
ឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃភាពផ្ទុយគ្នាគឺគំនិតនៃពេលវេលា។ នៅអាមេរិកមានពាក្យថា“ ពេលវេលាគឺជាលុយ” ។ ជនជាតិអាមេរិកមានទំនោរមើលងាយមនុស្សដែលបង្ហាញខ្លួនយឺតសម្រាប់ការប្រជុំ។ ចំពោះពួកគេវាគឺជាសញ្ញានៃការមិនគោរព។ ផ្ទុយពីនេះប្រជាជនកម្ពុជាព្យាយាមស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកណាម្នាក់អាចយឺតនិងងាយជាង។
ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយខ្ញុំចង់អោយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំយល់និងពេញចិត្តចំពោះទស្សនៈវប្បធម៌ទាំងពីរ។ បំណងប្រាថ្នាតែមួយគត់សម្រាប់នាងគឺរស់នៅប្រកបដោយតុល្យភាពជាមួយភាគីខ្មែរនិងអាមេរិក។