អត្ថបទដោយ៖ អ្នកគ្រូ Angel Garganta

នៅពេលដែលខ្សែពួរបានបន្ធូរការក្តាប់របស់វា យើងស្ទើរតែមានអារម្មណ៍ថាយើងជិតដាច់ហើយ។
ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាបានកត់ត្រាភាគរយនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ទាប នាំឱ្យមានការបើកដំណើរការឡើងវិញ ខណៈពេលដែលការរឹតបន្តឹងត្រូវបានរំពឹងទុកម្តងទៀតដោយសារតែជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មីហៅថា Omicron ។
ការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលថ្មីនៃក្តីបារម្ភ ដែលត្រូវបានពិពណ៌នាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការឆ្លង មេរោគ ហើយនឹងតម្រូវឱ្យមានវិធានការសង្គមដែលពឹងផ្អែកខ្លាំង ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងការព្យាបាល។
ជាមួយនឹងការរស់នៅបែបគន្លងថ្មីនេះ វិធានការសុវត្ថិភាព និងការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែតឹងរ៉ឹង ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងត្រូវបានអនុវត្ត ជាពិសេសជាមួយនឹងការបើកសាលារៀនឡើងវិញ និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដើម្បីប្រឆាំង គូប្រជែងដែលមើលមិនឃើញនេះនឹងមានន័យថា ការបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើង និងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសុវត្ថិភាព។