អត្ថបទដោយ៖ Michael Jake Arcilla
Christopher Robbins បាននិយាយរឿងនេះទៅ Pooh ថា “សន្យានឹងខ្ញុំថាអ្នកនឹងចងចាំជានិច្ច៖ អ្នកក្លាហានជាងជំនឿរបស់អ្នក ហើយអ្នកហាក់បីដូចមានភាពវ័យឆ្លាតជាងការគិតរបស់អ្នក”។ នេះគឺជាសារដ៏រំជួលចិត្តបំផុតមួយនៅក្នុងសៀវភៅ Winnie the Pooh ដែលនិពន្ធដោយលោក A.A. Milne។ នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញការតស៊ូ ខ្ញុំតែងរំឭកខ្លួនឯងថា តើដំណើរជីវិតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកក្លាយទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហា។
យើងទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជាអ្នកជ័យលាភី។
ដូច្នេះ សូមក្រោកឈរឡើងក្នុងគ្រាលំបាក។
ពេលមានភាពទន់ខ្សោយ ជឿជាក់ថាអ្នកអាចរឹងមាំ។
នៅពេលអ្នកមានអារម្មណ៍នឿយហត់ ចូរអ្នកចាំថា អ្នកនឹងមានគេជួយអ្នកជាប់ជានិច្ច។
ក្នុងគ្រាមិនច្បាស់លាស់សូមរក្សាជំនឿរបស់អ្នក ហើយជឿជាក់ថាអ្នកខ្លាំងជាងការភ័យខ្លាចរបស់អ្នក។
ហើយនៅពេលអ្នកធ្វើខុស សូមចងចាំថា អ្នកនឹងមានឱកាសជាលើកទី២ទៀតសម្រាប់ធ្វើវា។
ត្រូវមានសង្ឃឹមជាប់ជានិច្ច។ ដោយសារតែអារម្មណ៍តប់ប្រមល់ ការឈឺចាប់ និងការតស៊ូ ត្រូវចាំថាជីវិតរបស់យើងគឺមានភាពស្រស់ស្អាត៕ La vita è bella!