ដោយ៖ សិស្ស វណ្ណ សុខហេង
កម្រិត ៦A សាខា ចោមចៅ

ក្លឹបសិក្សាគឺជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយដែលសិស្សានុសិស្សអាចចូលរួមរៀន និងបង្កើតជាសកម្មភាពផ្សេងៗ បន្ថែមពីលើអ្វីដែលពួកគេកំពុងរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ សាលាបង្កើតក្លឹបសិក្សាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលចង់បង្កើនជំនាញ និងទេពកោសល្យរបស់ពួកគេ ឬសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតនានា។ ការចូលរួមក្នុងក្លឹបសិក្សាគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដើម្បីបង្កើននូវភាពរីករាយទៅលើការសិក្សា និងទទួលបានបទពិសោធជាច្រើនទៀតផងដែរ។ ខ្ញុំសូមចែករំលែកនូវហេតុផលមួយចំនួនដែលសិស្សាគួរតែចូលរួមក្លឹបសិក្សានៅក្នុងសាលា។
ទីមួយ ការចូលរួមក្នុងក្លឹបគឺជាវិធីងាយស្រួលមួយក្នុងការបង្កើតមិត្តថ្មីៗដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នា។ ហើយនៅពេលដែលអ្នកក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នា អ្នកនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្តក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមក ដោយការបើកចំហ និងការគោរព។ វាដូចជាពេលដែលខ្ញុំចូលរួមក្លឹបសំណេរអញ្ចឹង។ ខ្ញុំរៀនជាមួយសិស្សមកពីកម្រិតផ្សេងៗគ្នា។ យើងចែករំលែកយ៉ាងបើកចំហ និងស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។ យើងចែករំលែកគំនិតរបស់យើង ហើយថែមទាំងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ។ នោះបានធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សចេះបត់បែនជាងមុនច្រើន។
ទីពីរ ការចូលក្លឹបតាមការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអាចជួយអ្នកពង្រឹងជំនាញ និងសមត្ថភាពរបស់អ្នក។ ក្រៅពីនោះ អ្នកអាចរៀនអ្វីថ្មីបន្ថែមលើអ្វីដែលអ្នកកំពុងរៀនក្នុងថ្នាក់រៀន។ ក្លឹបសាលាជួយសិស្សពង្រឹងតំបន់ខ្សោយរបស់ពួកគេ។ ជាឧទាហរណ៍ មុនពេលដែលខ្ញុំចូលក្លឹបសំណេរ ខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍មានទំនុកចិត្តក្នុងការសរសេរកំឡុងពេលប្រលងនានានោះទេ។ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការសរសេររបស់ខ្ញុំកាន់តែប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយ។
ជាចុងក្រោយ ការចូលរួមក្លឹបសិក្សាជួយឱ្យអ្នកទទួលបាន ឬកសាងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង។ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទំនុកចិត្តក្នុងការទំនាក់ទំនងគំនិតរបស់អ្នកទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀត។ ម្យ៉ាងទៀត វាធ្វើឱ្យអ្នកក្លាហានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី និងការប្រកួតប្រជែងរបស់សាលា។ ជាងនេះទៅទៀត វាក៏ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសាលាផ្សេងទៀត។ ជាឧទាហរណ៍ សិស្សបានចូលរួមជាមួយកាសែតសាលា ដោយសារពួកគេបានឈ្នះការប្រកួត ឬពួកគេចាប់អារម្មណ៍ និងពូកែក្នុងការសរសេរ ឬនិទានរឿង។ ដូច្នេះ នៅពេលអ្នកចូលក្លឹបសាលា អ្នកទទួលបានមិត្តថ្មី អ្នករៀនអ្វីថ្មីៗ ហើយអ្នកបង្កើតទំនុកចិត្តរបស់អ្នក។ ទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាហេតុផលមួយចំនួនដែលសិស្សគួរចូលរួមក្លឹបសាលាណាមួយដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍។ វានឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទៀតនៅពេលដែលអ្នកចូលរួម។ ស្វែងរកពួកគេដោយខ្លួនឯង។ ចូលរួមក្លឹបឥឡូវនេះ។