អត្ថបទដោយ៖ Mutiah Fauzan

ខ្ញុំត្រូវតែទទួលស្គាល់ថា ប្រវត្តិសាស្រ្តមិនមែនតែងតែជាប្រធានបទដែលខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេ។ វាប្រាកដណាស់ឥឡូវនេះ ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំបានថា មានចំណុចមួយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំតែងតែងងុយគេងគ្រប់ពេលនៅក្នុងថ្នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រ។
ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកមានភាពយន្ត Indiana Jones បានចេញមក ហើយនោះគឺជាពេលដែលខ្ញុំបានរកឃើញប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏គួរឱ្យរំភើប ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយល់យ៉ាងពេញលេញថាហេតុអ្វីបានជាវាចាំបាច់សម្រាប់ពួកយើងដើម្បីរៀន និងបន្តសិក្សាប្រវត្តិសាស្រ្ត។
មនុស្សភាគច្រើនមិនបានដឹងថា ប្រវត្តិសាស្ត្រមានច្រើនលើសពីព្រឹត្តិការណ៍ និងកាលបរិច្ឆេទនោះទេ។ ប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញយើងពីមូលហេតុដែលរឿងកើតឡើង និងរបៀបដែលរឿងកើតឡើង។ ប្រវត្តិសាស្រ្តបំពេញតម្រូវការរបស់យើងសម្រាប់រឿងនិទានដ៏អស្ចារ្យ និងគួរឱ្យខ្លាចអំពីខ្លួនយើង និងអ្វីដែលយើងបានធ្វើ។
តើអ្វីទៅជាតក្កវិជ្ជានៅពីក្រោយប្រវត្តិសាស្ត្រ? របៀបដែលខ្ញុំមើលឃើញ ពិភពលោកត្រូវបានជំរុញដោយការផ្លាស់ប្តូរដែលផ្លាស់ប្តូររូបរាងអរិយធម៌របស់យើងឥតឈប់ឈរ ហេតុផលរបស់យើងដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរបស់យើង ចាប់ពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃសាសនារបស់យើង របៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងរហូតដល់ទម្លាប់ និងអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់ៗនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា។ ពត៌មានមិនពិតទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចជាបណ្តាញ ហើយដើម្បីឱ្យមានភាពយុត្តិធម៌ វាប្រសើរជាងប្រលោមលោកដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអាន។ លើសពីនេះ វានឹងបន្ថែមចំណេះដឹងរបស់អ្នក និងការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីពិភពលោក។
ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជារឿងសំខាន់មួយ ហើយអ្នកត្រូវតែមានឆន្ទៈក្នុងការរកមើល Khairudin Barbarossa ដ៏អស្ចារ្យពីរ៉ាមីតអេហ្ស៊ីប ឬ Machu Pichu ។ ពេលនោះទើបអ្នកអាចឃើញថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជារឿងដ៏គួរឱ្យរំភើបចិត្ត។