អត្ថបទដោយ : ឆាយ ស៊ីនេត

រប្រៀបគ្រប់គ្រងពេលវេលាជាវិធីសាស្ត្ររៀបចំផែនការការងារ និងកំណត់សកម្មភាពការងារនីមួយៗឱ្យបានជាក់លាក់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ បុគ្គលគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អ អាចបំពេញការងារបានច្រើន ចំណាយពេលវេលាចំទិសដៅ កាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្ត និងមានឱកាសជោគជ័យក្នុងអាជីពការងារ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងពេលវេលាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព៤ចំណុចសំខាន់ៗ មិនគួរមើលរំលង៖

១. គិតពីពេលវេលា ដោយកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញចេញពីជីវិត

ពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខ ហេតុអ្វីបុគ្គលត្រូវគិតស្មុគស្មាញក្នុងដំណើរជីវិត? ដំណាក់កាលនេះអ្នកត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើតារាងកាលវិភាគការងារដែលអ្នកបានធ្វើ ឬបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ (To-do List) ឱ្យបានច្បាស់លាស់។ អារម្មណ៍របស់អ្នកនឹងធូរស្បើយ នៅពេលរៀបចំពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវ ហើយអនុវត្តបានល្អតាមការកំណត់។

២. ត្រូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការងារនីមួយៗ

ពេលអ្នកចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អ និងប្រើប្រាស់ពេលវេលាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នោះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការងារនីមួយៗ ព្រមទាំងចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើសកម្មភាពដែលខ្លួនចូលចិត្តប្រចាំថ្ងៃ។

៣. គិតគ្រប់វិនាទីសុទ្ធតែជាឱកាស

ប្រសិនបើគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អ នោះឱកាសល្អៗជាច្រើននឹងកើតឡើង។ អ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងពេលវេលា នោះនឹងដឹងថារឿងមួយណាអាទិភាព រឿងមួយណាសំខាន់ រឿងមួយណាត្រូវធ្វើបន្តបន្ទាប់។ ជំនាញគ្រប់គ្រងពេលវេលា ជាគុណសម្បត្តិធំរបស់បុគ្គលមិនគួរមើលរំលង។

៤. ត្រៀមខ្លួនសម្រេចគោលដៅទៅតាមពេលវេលា

ត្រូវត្រៀមខ្លួនតាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់ឱ្យបានទៀងទាត់ ពីព្រោះថាបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេ បានជោគជ័យក្នុងរយៈពេលខ្លី។ កុំទម្លាប់ពន្យារពេលធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយដោយគ្មានពេលវេលាពិតប្រាកដ ហើយអ្នកអាចនឹងបាត់បង់តម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារមិនបានគោរពតាមពេលវេលា។ គួរបញ្ជាក់ថា ពេលវេលាម្ភៃបួនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ បង្ហាញពីភាពស្មើគ្នានៃឱកាសរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។

 

ដកស្រង់ចេញពី : ams.com.kh (APSARA Media Service)