លោក​ ​ទីវ​ ​ជុងអៀង​ ​ប្រធាន​ផ្នែក​ភាសាចិន​ ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ ​ភាសាចិន​ ​ម៉េងលី​ ​ជេ.​ ​គួច​។

លោក​ ​ជុងអៀង​ ​បាន​ចូលរួម​ក្នុងការ​បង្រៀន​ភាសាចិន​ចាប់តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០១២ ហើយ​គាត់​បាន​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​របស់​គាត់​ជាមួយ​ក្រុម​ការងារ​របស់​យើង​តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០១៦។​ ​លោក​ ​ជុងអៀង​ បាន​ចាប់ផ្តើម​ជា​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ ​ភាសាចិន​ ​ម៉េងលី​ ​ជេ.​ ​គួច។​ ដោយ​មាន​បទពិសោធ​ច្រើន​ឆ្នាំ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​បង្រៀន​ភាសា​ចិន​ លោក​ ​ជុងអៀង​ បាន​ក្លាយ​ជា​បេក្ខជន​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​តំណែង​នេះ។​លើស​ពីនេះ​ទៅទៀត​បន្ទាប់​ពីការ​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​របស់​គាត់​និងការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​គាត់​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ ​ខ្លួនឯង​និងក្រុម​ការងារ​របស់​គាត់​មាន​ភាព​រីក​ចំរើន​ឡើង​ គាត់​ក៏​ត្រូវ​បាន​តម្លើង​ឋានៈ​ជា​នាយក​ផ្នែក​ភាសាចិន។​

ក្នុង​នាម​ជា​នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ភាសាចិន​ ​ម៉េងលី ជេ. គួច​ ​លោក​ជឿជាក់​ថា​ ការ​រៀន​ភាសាចិន​តំរូវ​អោយ​មាន​ ការ​សរសេរ​ច្រើន​និងលំហាត់​ច្រំដែលៗ​ដែល​ជា​មធ្យោបាយ​តែមួយ​គត់​ដែល​សិស្សានុសិស្ស​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​កម្ពុជា​ ភាគ​ច្រើន​យក​មក​ធ្វើការ​សិក្សា​ភាសាចិន​ ដោយ​មូលហេតុ​ទាំងអស់នេះ​ដែល​ធ្វើ​អោយ​បេសកកម្ម​របស់​លោក​ ​ជុងអៀង​ ត្រូវ​ធានា​អោយ​បាន​ថា​កម្មវិធី​សិក្សា​របស់​យើង​និង​អាច​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​និង​តំរូវ​ការ​ សិស្ស​ម្នាក់ៗ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​និងបង្កើន​សមត្ថភាព​របស់​ពួក​គេ។​