កញ្ញា សៀង ហ៊ុយឆេង បច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើការងារជាប្រធានគ្រូបង្រៀនផ្នែក​ភាសាចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា​​ អេ អាយ​​ អាយ សាខាចាក់អង្រែ។

កញ្ញា  សៀង ហ៊ុយឆេង បានចាប់ផ្តើមការងារ​ជាគ្រូបង្រៀនភាសាចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា ​​ អេ អាយ​​ អាយ នៅ​ក្នុងឆ្នាំ២០២០។ ដោយសារតែភាពជឿជាក់ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត កញ្ញា ហ៊ុយឆេង​ ក៏​ត្រូវបានតំឡើងតួនាទី​ជាប្រធានគ្រូបង្រៀនផ្នែក​ភាសាចិនកាល​ពី​ថ្ងៃទី​០១ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០២២។ កញ្ញា ហ៊ុយឆេង បាន​បញ្ចប់​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​អប់រំ​នៅ​​វិទ្យាស្ថាន​ភាសាបរទេស និង​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​នីតិសាស្ត្រ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សេដ្ឋកិច្ច។ កញ្ញា​ បានសម្រេច​ចិត្ត​ទទួលយកតួនាទីជាប្រធានគ្រូបង្រៀនផ្នែក​ភាសាចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ​ អាយ ដោយសារតែការ​ស្រលាញ់​ក្នុង​ការ​ជួយ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យអប់រំនៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

ក្នុង​នាម​ជា​សមាជិកដែល​​ក្មេង​ជាង​គេ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម កញ្ញា​ ​ជឿជាក់​​​ថា ​អាយុ​គ្រាន់​តែ​ជា​តួរ​លេខ​ប៉ុណ្ណោះ។ ការពិតទៅ បើអ្នកជឿជាក់លើខ្លួនឯង ហើយជឿថាអ្នកអាចធ្វើបាន នោះអ្នកនឹងទទួល​បាន​នូវ​ភាព​ជោគជ័យ។