កញ្ញា ឃ្លីម ណាឡែន ជានាយិកាសាខានៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាផ្សារថ្មី។

លើវិជ្ជាជីវៈ កញ្ញាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំ (B.Ed.) ពីវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស (IFL) ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ហើយបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សា TESOL រយៈពេល ១៤០ ម៉ោងរបស់គាត់ពី TESOL House នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។ ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់លើវិស័យអប់រំ គាត់បានធ្វើការក្នុងវិស័យអប់រំតាំងពីឆ្នាំ ២០១៥។

កញ្ញា ឃ្លីម ណាឡែន បានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោងនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាទួលគោក នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ បន្ទាប់មកកញ្ញាត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្រៀនពេញម៉ោងនៅឆ្នាំ ២០១៦ ជាប្រធានគ្រូនៅឆ្នាំ ២០១៨ ជានាយិការងសាខានៅឆ្នាំ ២០២០ និងជានាយិកាសាខានៅឆ្នាំ ២០២២។ នាឆ្នាំ ២០១៧ ផងដែរ កញ្ញា ត្រូវបានទទួល

ក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំ កញ្ញា ណាឡែន មានការជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបមានលក្ខណៈពិសេស និងគុណតម្លៃរៀងៗខ្លួន។ ដូច្នេះហើយ លោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រប់រូបត្រូវដើរតាមដងវិថីជាមួយសិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបដោយភាពអត់ធ្មត់ និងការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេឱ្យពួកគេបញ្ចេញនូវសក្តានុពលរបស់ពួកគេឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព។ កញ្ញាពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ និងចង់ឃើញ ភាព រីក ចម្រើន របស់ សិស្សានុសិស្សនៃប្រទេស កម្ពុជា។