លោកគ្រូ Ravi Ghimire ជានាយករងនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាម៉ៅសេទុង នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

គាត់បានចូលបម្រើការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ កាលពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ដែលនៅពេលនោះគាត់ជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងម្នាក់ ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសពេញម៉ោង។ ដោយមានការប្តេជ្ងាចិត្តក្នុងការពង្រឹង គុណភាពអប់រំ និងការតស៊ូក្នុងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ គាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគ្រូ។

គោលបំណងរបស់គាត់គឺដើម្បីរក្សាភាពស្មោះត្រង់ និងក្រមសីលធម៌ក្នុងការពិភាក្សាដើម្បីពង្រឹងវិស័យអប់រំ។

លោកគ្រូ Ghimire ជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសម្នាក់ដែលទទួលសញ្ញាបត្រ CELTA ទិន្ទិស B មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នៅទីក្រុង London និងទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកជំនួញសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Tribhuwan នៅទីក្រុង Kathmandu ប្រទេសនេប៉ាល់។