អ្នកនាង ឆាយ ស៊ីនេត កើតនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨២ នៅខេត្តកំពង់ចាម។ អ្នកនាងបានបញ្ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​សង្គមសាស្ត្រ និងមនុស្សសាស្រ្ត ផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យ​ ភូមិន្ទភ្នំពេញ  នៅក្នុងឆ្នាំ​២០០៧។

អ្នកនាង ឆាយ ស៊ីនេត បាន​ចាប់ផ្តើម​ការងារ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន នៅក្នុង​​ឆ្នាំ2008 ជាបុគ្គលិកកិច្ចការសិស្ស។ ដោយយោងទៅលើសមត្ថភាពការងារ ការខិតខំ​ប្រឹងប្រែង និងភាពតស៊ូអត់ធ្មត់ក្នុងការបំពេញការងារក្នុងរយៈពេល ១៤ឆ្នាំ ដែលអ្នកនាងបានបម្រើ​ការងារ​​​​ជូន​ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន អ្នកនាងទទួលបានការដំឡើង​តួនាទី​ជា​បន្ដបន្ទាប់។ អ្នកនាង​ត្រូវ​​បាន​​​ផ្លាស់ប្តូរតួនាទីពីបុគ្គលិកកិច្ចការសិស្សទៅជាមន្រ្តីផ្តល់ព័ត៌មាន នៅផ្នែកការិយាល័យ   ផ្តល់មាននៅក្នុងឆ្នាំ២០១០។ បន្ទាប់មកអ្នកនាង​ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតួនាទីពី មន្ត្រីផ្តល់ព័ត៌មាននៃវិទ្យា-ស្ថាន និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទៅជាមន្ត្រីផ្តល់ព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ ម៉េងលី ជេ.គួច នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ នៅក្រោយមកទៀតអ្នកនាងត្រូវបាន​ដំឡើង​​​​តួនាទីទៅជាប្រធានផ្នែកការិយាល័យផ្តល់ព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥  រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។  អ្នកនាង ឆាយ ស៊ីនេតមានតួនាទី និងមានភារកិច្ចក្នុងការ​ជួយមើល​ការខុសត្រូវ និងសម្របសម្រួល​ដល់​ការិយាល័យផ្តល់ព័ត៌មានទាំង៨សាខា ទាំងសាខាតាមខេត្ត និងនៅភ្នំពេញផងដែរ។

អ្នកនាង ឆាយ ស៊ីនេត បានបំពេញការងារយ៉ាងល្អប្រសើរជូនស្ថាប័នអស់រយៈពេល ១៤ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន  បានកោតសរសើរយ៉ាងស្មោះចំពោះអ្នកនាង ដែលលោកមានការលះបង់ខ្ពស់ និងខិតខំ​អស់​ពី​កម្លាំងកាយចិត្តការបំពេញការងារ ដែលបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន ឱ្យ​ទទួល​បាន​​​ជោគជ័យ​​​រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។