អ្នកនាង​​ ពេញ ស្រីលក្ខណ៍ បច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើការងារជាប្រធានគ្រូបង្រៀននៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ភាសា អេ អាយ​ អាយ សាខា​ចាក់អង្រែ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ អ្នកនាង​​ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែក​អប់រំ (TEFL) ហើយបានចាប់ផ្តើមដំណើរជីវិតក្នុងអាជីពជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ​ អាយ ។ អ្នកនាង​​ ស្រីលក្ខណ៍  បានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញក្នុងសន្និសីទ CamTESOL ដែលជាសន្និសីទភាសាអង់គ្លេសអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជា កាលពី​ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០។ ដោយសារតែការ​បំពេញ​​ការងារ​បាន​ល្អ​ប្រសើ​   គណៈគ្រប់គ្រងនៃ​មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ​ អាយ បានដំឡើង​តួនាទី​របស់​ កញ្ញា ស្រីលក្ខណ៍ ​ជា​ប្រធានគ្រូបង្រៀននៅថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២។

សុឆ្ឆន្ទៈ ​និង​ជំនឿចិត្តរបស់គាត់ទៅ​លើ​ការ​អប់រំ​ ជំរុញ​ឱ្យ​អ្នកនាង ស្រីលក្ខណ៍ ​ក្លាយទៅ​ជា​មនុស្សម្នាក់ដូចបច្ចុប្បន្ននេះ។ ដូច្នេះហើយ គាត់បាន​ប្ដេជ្ញាចិត្តថានឹងប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ​ អាយ ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត និងបំផុសគំនិតសិស្សានុសិស្សឱ្យយកចិត្តទុកដាក់លើការសិក្សា ដើម្បីឈានទៅដល់​ការ​សម្រេចបាននូវ​សមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន។​