ជំរាបសួរ។  ខ្ញុំឈ្មោះ ធីតា ទុំ ហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា Aii។  បន្ទាប់ ពី រៀន ចប់ វិទ្យាលយខ្ញុំបានបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។  កំឡុងពេលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ ខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាច្បារអំពៅទី១។  បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កម្មវិធីដោយជោគជ័យក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ បន្ទាប់មកខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធី IFL Debate Challenges។ នៅឆ្នាំ ២០១៩ ខ្ញុំជាសមាជិករបស់Toastmaster ហើយភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺអ្នករៀបចំវាគ្មិន និងអ្នកវាយតម្លៃការនិយាយ។  ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនោះ ខ្ញុំបានក្លាយជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោង នៅសាលារយៈពេលមួយឆ្នាំមុនពេលផ្លាស់ទៅ Aii។  ក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅ Aii ខ្ញុំបានបង្រៀនសិស្សប្រភេទផ្សេងៗគ្នា និងបានសិក្សាអំពីតម្រូវការ rYmTaMgការលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលរបស់ពួកគេ។  ជាងនេះទៅទៀត Aii តែងតែផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវឱកាសដើម្បីរីកចម្រើនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងបញ្ញា។  ខ្ញុំក៏បានចូលរួមសិក្ខាសាលាជាច្រើន សិក្ខាសាលាតាមគេហទំព័រ និងសន្និសីទ CamTESOL ប្រចាំឆ្នាំក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងពេលជាមួយគ្នាក្នុងនាមជានេះដែរ ខ្ញុំក៏បានធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទការបង្រៀនរបស់ Aii ។  ខ្ញុំពិតជាមានសំណាងដែលបានធ្វើការនៅ Aii ដោយសារតែខ្ញុំមានក្រុមដ៏អស្ចារ្យ និងគាំទ្រដែលជំរុញខ្ញុំឱ្យបោះជំហានទៅមុខមួយទៀតដើម្បីបង្កើតផលវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតដល់ការបង្រៀន និងរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅកម្ពុជា។  ដូច្នេះហើយ ខ្ញុំត្រូវបានគេផ្តល់ឱកាស និងបានដំឡើងឋានៈជាប្រធានគ្រូបង្រៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅសាខាម៉ៅសេទុង នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។ លើសពីនេះ ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា “ការអប់រំគឺសម្រាប់កែលម្អជីវិតរបស់អ្នកដទៃ និងសម្រាប់ការវិវត្តសហគមន៍ និងពិភពលោករបស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង»  – Marian Wright Edelman ។