សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល):

អគារ​លេខ២២៣ & ២២៧ មហាវិថី​ម៉ៅ​សេទុង សង្កាត់ទួលស្វាយ​ព្រៃ ខណ្ឌបឹង​កេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាច​ក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទលេខ : (៨៥៥) ២៣ ២២១ ២២២, (៨៥៥) ១១ ៣៨៨ ៨៦៨, (៨៥៥) ៩៣ ២១៧ ២១៧

ទូរសារលេខ : (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៩៣០
គេហទំព័រ www.aiimtt.edu.kh

សាខាទួលគោក:

អគារលេខ២៦​ ​ផ្លូវលេខ២៨៩​ ​សង្កាត់បឹងកក់១​ ​ខណ្ឌទួលគោក​ ​រាជធានីភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទលេខ : (៨៥៥) ២៣ ៩៥៩ ៦៦៦, (៨៥៥) ៧៧ ២១៧ ៧០០

ទូរសារលេខ : (៨៥៥) ២៣ ៩៩៣ ៤៩៦
គេហទំព័រ www.aiitk.edu.kh

សាខាចាក់អង្រែ:

អគារលេខ៨២៤​ ​ផ្លូវលេខ២​ ​សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម​ ​ខណ្ឌមានជ័យ​ ​រាជធានីភ្នំពេញ​​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទលេខ : (៨៥៥) ២៣ ៩៦០ ៩៩៩, (៨៥៥) ២៣ ៩៦០ ៣៣៣, (៨៥៥) ៩២ ៦៦៦ ៧០៦

ទូរសារលេខ : (៨៥៥) ២៣ ៩៧៨ ៨៩៩
គេហទំព័រ www.aiica.edu.kh

សាខាជ្រោយចង្វារ:

អគារលេខ១៥៨JKLM ផ្លូវជាតិលេខ៦A សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទលេខ : (៨៥៥) ១២​​ ៦៣១​ ៣៦៨, (៨៥៥) ៨១ ៣១៣ ៦៦៨, (៨៥៥) ៩៩ ៧១៩ ៧៧៥

គេហទំព័រ www.aiiccv.edu.kh

info@aii.edu.kh

info@mjqeducation.edu.kh