ចាប់តាំងពីការ​ចាប់ផ្តើម​ដំបូង​របស់ខ្លួន​ក្នុងឆ្នាំ២០០៥​ ​ដែលមាន​បុគ្គលិក​ ​៥​ ​នាក់​ និងសិស្ស ២៥​ នាក់ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ គឺជា​សាលា​ភាសា​អង់គ្លេស​ដ៏ធំ​បំផុតមួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដោយមាន​សិស្ស​ប្រហែល​ ​៦០០០​ ​នាក់​ ​បុគ្គលិក​ចំនួន​ ​១០០០​ ​នាក់​ និងអតីតសិស្ស​ជាង​ ​៤៥០០០​ ​នាក់ដែល​កំពុង​រស់នៅ​ ​សិក្សា​ ​និងធ្វើការ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។​ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​យើង​មាន​ទីតាំង​ចំនួន​ ​៣​ ​នៅក្នុង​តំបន់​ផ្សេងៗ​គ្នា​នៃ​រាជធានី​ភំ្នពេញ។​

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ ​អេ​ ​អាយ​ ​អាយ​ បន្ត​ផ្តល់​ជូននូវ​គុណភាព​អប់រំ​ដែលល្អ​បំផុត​ដែល​រួមបញ្ចូល​គ្នា​រវាង​ស្តង់ដារ​ជាតិ​ ​និងអន្តរជាតិ​ ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​កម្មវិធី​សិក្សា​នៅសតវត្សរ៍ទី២១…

[rev_slider_vc alias=”home-ads”]
ព័ត៌មាន

ព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់

1 2 3 10

អំពី មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ

វិថីឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោក

សាខា

៦,០០០+

សិស្ស

១,០០០+

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក