មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ប្រារព្ធសន្និសីទតម្រង់ទិសសម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មី ជាមួយ អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

នាពេលថ្មីៗនេះ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា​ អេ​ អាយ​​ អាយ (Aii) ដែលជាស្ថាប័នឈានមុខគេក្នុងវិស័យអប់រំភាសា បានបញ្ចប់សន្និសីទតម្រង់ទិសសម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្មីទី៨០ ឆ្នាំទី១៩។ សន្និសីទដែលធ្វើឡើងដោយវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ចែករំលែកអំពីគោលដៅ និងផែនការអនាគតរបស់ស្ថាប័ន។ សន្និសីទនេះមានការចូលរួម​យ៉ាងច្រើនកុះករ ដោយសមាជិកសិក្សាធិការ បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការទូទៅប្រមាណ៤៥០នាក់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ និងការចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញពីសាខា…

Details

កិច្ចប្រជុំ​តម្រង់ទិស​សម្រាប់​វគ្គសិក្សា​ថ្មី

លោកប្រធាន និងគណៈគ្រប់គ្រងបានជួបជាមួយគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន និងភាសាថៃទាំងអស់នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ សម្រាប់ការតំរង់ទិស របស់ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ។ គាត់បានផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើង និងផ្នែកផ្សេងៗទៀត។ លោកប្រធានបានបន្ថែមភាពរំភើបចំពោះកិច្ចប្រជុំដែលលោកបានចែករំលែកទស្សនៈវិស័យ បេសកកម្ម និងផែនការឆ្ពោះទៅមុខ។ វត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់…

Details

ការតំរង់ទិសវគ្គថ្មី

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបញ្ចប់ឆ្នាំទី ១៩ វគ្គ ៧៨ ការតំរង់ទិសវគ្គថ្មីនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។ វត្តមានរបស់លោកប្រធាន បានបន្ថែមភាពរំភើបចំពោះកិច្ចប្រជុំដែលគាត់បានចែករំលែកទស្សនៈវិស័យ បេសកកម្ម និងផែនការឆ្ពោះទៅមុខ។ វត្តមានរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការ ចូលរួមចំនួនប្រហែល៤៥០ នាក់ រួមមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់…

Details

កិច្ចប្រជុំ​តម្រង់ទិស​សម្រាប់​វគ្គសិក្សា​ថ្មី​

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបញ្ចប់ឆ្នាំទី ១៨ វគ្គ ៧៦ ការតំរង់ទិសវគ្គថ្មីនៅថ្ងៃទី ១១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២២។ វត្តមានរបស់លោកប្រធានឡាយ សុភា បានបន្ថែមភាពរំភើបចំពោះកិច្ចប្រជុំដែលគាត់បានចែករំលែកទស្សនៈវិស័យ បេសកកម្ម និងផែនការឆ្ពោះទៅមុខ។ វត្តមានរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការ ចូលរួមចំនួនប្រហែល៤០០ នាក់…

Details

កិច្ចប្រជុំ​តម្រង់ទិស​សម្រាប់​វគ្គសិក្សា​ថ្មី​ ​(ឆ្នាំទី១៨ ​វគ្គសិក្សាទី៧៥​ ​និងឆ្នាំទី១៦​ ​ឆមាសទី២៧)​

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបើកកិច្ចប្រជុំ តម្រង់ទិស សម្រាប់ វគ្គសិក្សា ថ្មី (ឆ្នាំទី១៨ វគ្គសិក្សាទី៧៥ និងឆ្នាំទី១៨ ឆមាសទី២៧) ក្រោម អធិបតីភាព របស់ លោក…

Details

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្មី

នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានរៀបចំកម្មវិធីណែនាំគ្រូថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំទី១៨ វគ្គ៧៥។ លោក សុភា ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានរៀបចំកម្មវិធីណែនាំគ្រូថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំទី១៨ វគ្គ៧៥។ ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងមានសារៈសំខាន់ចាប់តាំងពីពួកគេបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងបន្ទាប់។ បើគ្មានការតំរង់ទិស បុគ្គលិកថ្មីពេលខ្លះមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងមុខតំណែងថ្មីរបស់គាត់…

Details

កិច្ចប្រជុំ​តម្រង់ទិស​សម្រាប់​វគ្គសិក្សា​ថ្មី​ ​(ឆ្នាំទី ១៨ វគ្គ ៧៤)​

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបញ្ចប់ឆ្នាំទី ១៨ វគ្គ ៧៤ ការតំរង់ទិសវគ្គថ្មីនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២។ វត្តមានរបស់អ្នកឧកញ៉ា ម៉េងលី ជេ គួច ស្ថាបនិក ប្រធាន និងនាយកប្រតិបត្តិបានបន្ថែមភាពរំភើបចំពោះកិច្ចប្រជុំដែលគាត់បានចែករំលែកទស្សនៈវិស័យ…

Details

ការប្រជុំគណៈកម្មាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និង សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

គណៈកម្មាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និង សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានជួបប្រជុំជាមួយអ្នកឧកញ៉ា ស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គូជ អេឌ្យូខេសិន ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគោលដៅរយៈពេលវែង និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាលាដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខបន្តទៀត។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងកំពុងតែពង្រីកសាខាជាច្រើន និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយ…

Details