សិស្សានុសិស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ មានដំណេីរទស្សនកិច្ចសិក្សារទៅកាន់រមណីយដ្ឋានកំពូលពេជ្រនៅថ្ងៃទី ០៣​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២។​ នេះគឺជាដំណេីរកំសាន្តដែលសិស្សទាំងអស់រង់ចាំជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ដំណេីរកំសាន្តលេីកទី ៤៤ នេះនឹងនាំសិស្សសរុបជាង ១៦០០ នាក់ ទៅស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីបន្ថែមទៀត ដោយសារពួកគេនឹងមានឳកាសស្គាល់មិត្តភក្តិថ្មី រៀនពីអ្វីដែលថ្មី និងស្គាល់កន្លែងថ្មី។