មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ “រត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌” នៅ សាលា អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាខេត្តតាកែវ។ ការយល់ដឹងអំពីសុខភាពសាធារណៈ និងសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ត្រូវបានបំពេញដោយក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំង ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងបរិបូរណ៍។