ទស្សនៈវិស័យ

  • ដើម្បីធ្វើឱ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់មានសម្ថភាពក្នុងការដឹកនាំ ច្នៃប្រឌិត ដោះស្រាយបញ្ហា ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើង។

បេសកកម្ម

  • ការិយាល័យ​កិច្ចការសិស្ស​ជួយ​សម្រួល​ដល់​សិស្សានុសិស្ស​ក្នុងការ​ចុះឈ្មោះ​ ជំរុញ​ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុងការ​សិក្សា​ ​អភិវឌ្ឍភាព​វៃ​ឆ្លាត​របស់​សិស្សានុសិស្ស​ និងធ្វើ​ឱ្យ​ពួកគេ​មាន​សីលធម៌​ក្នុងការ​រស់នៅ​ក្នុង​សង្គម។​

គុណតម្លៃ

  • ក្នុងនាម​​ជា​មន្រ្តី​ការិយាល័យ​កិច្ចការសិស្ស​ ពួកយើង​ខិតខំ​ពង្រឹង​គុណតម្លៃ​ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស​ទាំងអស់​ទទួល​បាន​គុណតម្លៃ​ស្មើៗគ្នា។​
  • ការចូលរួម​ក្នុងការអភិវឌ្ឍ:​ ​យើងខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​បង្កើត​សមាគមន៍​សិស្ស​ ដើម្បី​ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស​អាច​ពង្រឹង​ចំណេះដឹង​របស់​ពួកគេ​ និងដើម្បី​ឱ្យ​ពួកគេ​ទទួលបាន​ការសិក្សា​យ៉ាង​ទូលំ​ទូលាយ​ទាំងក្នុង​ ​និងក្រៅ​ថ្នាក់រៀន។​
  • សុខុមាលភាព: ​យើងឱ្យ​តម្លៃ​សហគមន៍​ដែល​ទ្រទ្រង់​តុល្យភាព​នៃការរស់នៅ​ពោរពេញ​ដោយ​សុខុមាលភាព​ និងបរិយាកាស​មួយ​ដែល​ធ្វើឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស​ចាត់ទុក​សាលារៀន​ដូចជា​ផ្ទះ​របស់​ពួកគេ។​
  • ទំនួលខុសត្រូវ:​ ​យើងផ្តល់​តម្លៃ​លើ​សុច្ចភាព​ ​ការទំនាក់​ទំនង​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ និងការ​វាយតម្លៃ​ដើម្បី​ពង្រឹង​ការងារ​របស់យើង។​
  • ឧត្តមភាព:​ យើងខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើយ៉ាងណា​ឱ្យសិស្សានុសិស្ស​របស់យើង​ទទួល​បាន​បទពិសោធសិក្សា​ដែល​ល្អ​បំផុត។​