អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ទទួលជំនួបជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក នៅថ្ងៃនេះ

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី លោក ឡាយ សុភា ប្រធាន មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ អ្នកស្រី រស់ យ៉ាណា ប្រធាននៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង បានទទួលភ្ញៀវពិសេសពីសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក…

Details